top of page

Disclaimer

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Local Speed Delivery. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Local Speed Delivery is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Local Speed Delivery niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Local Speed Delivery aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Local Speed Delivery geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

 

bottom of page